Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a kluby > SDH Rakůvka

SHD Rakůvka

Nezanedbatelnou součástí života obce je činnost Sboru dobrovolných hasičů. Sbor byl založen v roce 1951. Bylo to oproti okolním obcím poměrně pozdě, ale dříve muži z obce spolupracovali se Sborem v Rakové. Členy Sboru se stali všichni muži z obce, což si považovali za stavovskou čest. Je velice chvályhodné, že tento odkaz zakládajících členů se předává i dnešním generacím nových hasičů. Vždyť krédo hasičů - "Bohu ku cti - bližnímu ku pomoci" bude platit ve všech dobách, protože důsledky živelných událostí jsou vždy pro postiženého stejně bolestné, ať je režim, či zřízení jakékoliv.

Od roku 1970 byl náš Sbor známý svou intenzivní prací s dětmi a mládeží. Do družstev mladých hasičů byly zapojeny nejen děti z Rakůvky, ale přicházely sem i děti z okolních obcí, kde tuto možnost vyplnění volného času pro dobro všech neměly. Dospělí členové i členky Sboru všemožně vycházeli potřebám mladých hasičů vstříc a pořádali pro ně sportovní akce, zájezdy a již tradiční vánoční besídky. V dnešní době je situace s žákovskými družstvy horší, protože nastalo období, kdy je dětí pro tuto kategorii značný nedostatek. Věřme však, že se velmi brzy situace zlepší a opět přijdou časy, kdy mladí hasiči z Rakůvky budou zdobit stupně vítězů v těch nejvyšších patrech.

Důležité je rychle nasát vodu ... A teď rychle dopředu, aby nás voda nepředešla

Bez práce hasičů si činnost v obci nelze představit. Jsou vždy v čele aktivit jak v oblastech investičních akcí obce, tak i při údržbě veřejné zeleně a zlepšování životního prostředí pro své spoluobčany. Vzorné výsledky odvádějí při soutěžích jak v okrsku, tak i v okrese. V soutěžích okrsku je jen několik výjimek, kdy si neodvezli 1. místo.

Hasiči z Rakůvky zasahovali i při několika požárech, ať již to byl požár senážnívh věží v Bohuslavicích, požár kůlny u rodinného domku v Rakové, požár kravína v Rakůvce. Při povodních v roce 1997 zasahovali při čerpání vody v chrámu sv. Gorazda v Olomouci a suterénech panelových domů v Olomouci.

Výše uvedené výsledky jsou odrazem práce celého kolektivu, ale tento kolektiv, ať je jakkoliv dobrý, musí být kvalitně řízen. A zde je počátek úspěchu - dlouholeté vedení (od roku 1970) - velitelem Sboru, panem Miroslavem Žítkem. Tento "hasičský nadšenec" pro Sbor a práci v něm, zejména pro výcvik a výchovu mladých hasičů doslova žije. Na úkor svého volného času se hasičině věnuje naplno. Snad veškeré dosažené a snad i letošní budoucí úspěchy budou tím největším dárkem k jeho letošnímu kulatému životnímu jubileu - vždyť náš velitel v říjnu oslaví své 60. narozeniny. A tak tedy, ať mu dle jeho představ vyjde i ten letošní "hasičský" rok. (Josef Mikulka - starosta obce).

Příprava na útok musí být zodpovědná