Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Rakůvka č.01/2001

23. 3. 2014

Obecně závazná vyhláška 01 2014-kom.odpad.doc

5. 3. 2014
Obecně závazná vyhláška o poplatku ze psů.doc    5. 3. 2014
Vyhláška-kom.odpad 2014.doc č. 03/2014   25. 10. 2014
Obecně závazná vyhláška 1 2015  11. 4. 2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 1. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 1. 1. 2020

Strategické dokumenty

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

 Program zasedání zastupitelstva

 2021

 2022

Usnesení zastupitelstva

2024

 

 

2023

2022

2021

2020

2019

 

 

2018

2017

2016

2015

 2014               

 2013       

 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006